Ağ Donanım Birimleri

a.  Hub ve Switchler
Ağ elemanlarını birbirine bağlayan aktarıcı cihazlardır. Yıldız topolojisinin merkezi noktası pozisyonundadırlar. Hublar, gelen bilgiyi, gitmesi gereken yere değil, kendisine bağlı olan bütün bilgisayarlara gönderir. Her bilgisayar gelen bilgiye bakar ve eğer kendi MAC adresine gelen bir bilgi ise o zaman bilgiyi yorumlar. Aksi halde bilgiyi es geçerler.

Hubların en büyük problemi ağ genişledikçe ortaya çıkan kilitlenmeler ve istenmeyen trafiğin oluşmasıdır. Ayrıca gelen bilgilerin, bütün bağlı bilgisayarlara iletilmesi güvenlik tehdidi de yaratmaktadır. 100 bilgisayarlık bir ağın tamamen hublardan kurulduğunu düşünün, bir bilgisayara bilgi gönderiyorsunuz ve aynı bilgi ağa bağlı diğer 99 bilgisayara da kopyalanıyor. Aynı şekilde diğer bilgisayarlar da bir şeyler göndermeye çalıştığında hublar bu trafiği kaldıramayıp kilitlenirler.
Bu nedenle hublar günümüzde tercih edilmemektedir. Hubların yerine dış görünüş olarak hublara çok benzeyen ancak işlevsel olarak daha verimli olan Switchler (ethernet anahtarı) kullanılmaktadır. Switchler, hublardan farklı olarak gelen bilgiyi sadece ilgili bilgisayara iletir. Bu da gerek güvenlik tedbirleri açısından gerek performans açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Switchler, bağlanan bilgisayarları MAC adresine bakarak tanırlar. Gelen bilgiyi hangi bilgisayar ileteceğini MAC adresine göre karar verir. Switchin hafızasında hangi portunda hangi MAC adresinin bağlı olduğuna dair bir tablo vardır.

b. Repeater, Bridge’ler
Ağ kablolarının döşenmesindeki en büyük problem mesafe sorunudur. UTP kablonun mesafe olarak ulaşamayacağı yerlere (100m den fazla olan yerler) bazen fiberoptik kablo çekmek çok yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Buna alternatif olarak “Repeater” adını verdiğimiz sinyal tekrarlayıcıları kullanabiliriz. Kablo 100 metreyi geçmeden önce repeater yerleştirilir ve sinyal güçlendirilmiş olur. Bu sayede daha uzak mesafelere bağlantı sağlanabilir. Hublar ve switchler de repeater vazifesi görmektedir.
Bridgeler (köprü) ise repeaterlara benzer olarak yine sinyal güçlendirme vazifesi görürler ancak, Repeaterlar hedefe bakmaksızın gelen bilgiyi aynen iletirken, bridgeler hedefe göre süzme işlemi yaparlar. Bu sayede bridge’in arkasındaki hedefleri ilgilendirmeyen bilgiler geldiği zaman bu bilgiler bridge tarafından süzülürler ve iletilmezler.
Köprü ayrıca birbirinden faklı ağları birbirine bağlar ve anlaşmalarını sağlar. Büyük ağların parçalanıp herbiri bağımsız birer ağ niteliğini koruyacak biçimde daha küçük ağlara bölünmesinin ve bunların birbirine köprülenerek bağlanmasının (bridging) birçok faydası vardır.
Köprülemenin faydaları:
• Trafik yoğunluğu ayrıştırılmış olur; aynı ağı adresleyen trafik diğer ağları etkilemez.
• Herhangi bir ağda olabilecek bir hata veya arıza diğer ağlara yansıtılmamış
olur.

c. Router
Routerlar, IP katmanında çalışırlar. Aynı ağda olmayan bilgisayarların birbiri ile haberleşmesini sağlar. Aynı ağdaki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesini switch sağlarken, router farklı ağdaki bilgisayarların haberleşmesinden sorumludur. LAN-WAN arasındaki iletimi sağlarlar.

Aslında evlerimizdeki ADSL modemler de Router olarak vazife görmektedir. İnternet ile aranızdaki iletişimi sağlamaktadır. Routerlar üzerinden en az 1 tane WAN ve en az 1 tane LAN bağlantısı olur. Evdeki modemlerinizde WAN olarak ADSL girişi kullanılmaktadır. LAN bağlantısı ise yerel ağ kablonuzu taktığınız porttur.

Günümüz routerlarında, ek olarak basit bilgi filtreleme işlemleri de yapılabilmektedir.

    Belirli Gün ve Haftalar

  • Şu sıralar belirli bir gün ya da hafta yoktur.
Print Friendly, PDF & Email
Ağ Donanım Birimleri
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »