Bilgisayar Ağlarına Giriş

1. Bilgisayar ağlarına giriş:

a.  Bilgisayar Ağı Nedir?

Birden fazla bilgisayarın aralarında veri iletişimi yapabilecek şekilde yapılandırılmasına “Bilgisayar Ağı” denir. Bilgisayar ağları sayesinde birden fazla kişinin ortak veriler üzerine çalışma imkanı doğar, veri paylaşımı için mesafe sorunları ortadan kalkar. Bilgisayar ağlarına örnek olarak dünyanın en büyük bilgisayar ağı olan “İnternet”i gösterebiliriz. Günümüzde internet aracılığı ile metin, ses, fotoğraf, video gibi farklı veri türlerini paylaşabiliyoruz.

b.  LAN, WAN, WLAN Kavramları

LAN ( Local Area Network ): Türkçede Yerel Ağ olarak anılır. Diğer ağ türlerine göre çok yüksek hızlarda çalışır. Bina veya daire içi gibi kendi kablolarınızı çekebileceğiniz yerler dahilinde kurulurlar. Bilgisayarların dışında Ağ Yazıcızları, Harici Depolama Cihazları, Kart okuyucular, Parmak izi okuyucular, IP Kameralar gibi ethernet kartına sahip tüm donanımlar LAN’a katılabilir. “Ethernet” teknolojisinin kullanıldığı tüm networkler Yerel ağ (LAN) olarak tanımlanabilir. LAN tipi ağlar, genellikle switch, ethernet kartı ve UTP kablolardan oluşur. Kullanım yerlerine göre kablolama türü değişebilir. Kablo seçiminden ileriki konularda bahsedeceğiz.

WLAN ( Wireless Local Area Network ): Türkçede Kablosuz Yerel Ağ olarak anılır. Bu ağ türünün ismi genellikle WAN ile karıştırılmaktadır. Yerel ağda olduğu gibi ethernet standartlarına uygun olarak çalışmaktadır. Kablo yerine Wireless Access Point’ler aracılığı ile iletişim sağlanmaktadır. Kablolu kullanıcılar ile kablosuz kullanıcılar arasında iletişim sağlamak için Wireless Access Pointlerde bir de kablo girişi vardır. Bu donanımlar kablosuz yayını, kablolu ağa dahil etmek için kullanılırlar.
MAN (Metropolitan Area Network) : Şehirlerarası kurulan bilgisayar ağlarına verilen isimdir. Ancak bu terim günümüzde kullanılmamaktadır. Yerine WAN terimi tercih edilmektedir.
WAN ( Wide Area Network ): Türkçede Geniş Alan Ağları olarak anılır. Diğer ağ türlerine göre daha düşük hızlarda çalışır. Farklı noktalardaki LAN’ların birleşiminden oluşurlar. Bağlantılar uluslar arası boyutta dahi olabilir. WAN bağlantılarında “MetroEthernet” teknolojisi dışında “Ethernet” teknolojisi kullanılamaz. MetroEthernet teknoloji çok yeni olmakla birlikte, günümüzde WAN bağlantıları çoğunlukla ADSL, VDSL2 FrameRelay, ATM, G.SHDSL, Uydu gibi uzun mesafelerde çalışabilen bağlantı teknolojileri kullanılmaktadır. Yerel ağdan farklı olarak Geniş alan ağlarında Router (Yönlendirici) cihazları kullanılır. WAN’a örnek olarak İnternet’i verebiliriz, her evdeki bilgisayarlar birer LAN oluşturur, bu LAN’ların birleşimi sayesinde de İnternet oluşmaktadır. Yani LAN’ların birleşiminden bir WAN oluşmaktadır.

c.  Ağ Topolojileri

Ağdaki bilgisayarların birbirine bağlanma şekline ağ topolojisi denir. Günümüzde en yaygın topoloji Yıldız (Star) Topolojisidir. Genel olarak topoloji çeşitleri aşağıdaki gibidir:

• Bus
• Ring
• Star
• Mesh

Bus Topolojisi: Bilgisayarların birbirlerine tek bir kablo ile bağlandığı şekildir. Günümüzde kullanılmamaktadır.

Ring Topolojisi: Ağdaki bilgisayarların halka şeklinde bağlandığı bir yöntemdir. Ağ üzerindeki tüm bilgisayarlar kendisine gelen veriyi sonraki bilgisayara iletmekle yükümlüdür. Bu nedenle ağ üzerinde herhangi bir bilgisayarın bozulması veya kapatılması halinde ağ çalışmaz hale gelir. Günümüzde kullanılmamaktadır.

Star Topolojisi: Bu yapıda, tüm bilgisayarlar doğrudan bir ethernet anahtarına (switch) bağlıdırlar. Bilgisayarlar arası iletişim ethernet anahtarı aracılığı ile sağlanmaktadır. Yaygın olarak kullanılmaktadır. Switchten her bilgisayara ayrı kablolar çekildiği için, herhangi bir bilgisayarın kablosunun bozulması diğeri bilgisayarların iletişimini engellemez.

Star Topolojisi ile Bağlı Bir Ağ

Star topolojisinin avantajları:

• Kablo  arızaları  sadece  ilgili  bilgisayarın  iletişimini  engeller, diğer bilgisayarlar iletişime devam eder.
• Ağ’a yeni bilgisayar ve cihazların eklenmesi kolay
• Daha rahat problem tespit edebilme
Mesh Topolojisi: Bu yapıda, tüm bilgisayarlar birbirlerine doğrudan bağlıdırlar. En güvenli network yapısıdır. Mesh’i köşegen gibi düşünebilirsiniz. Bütün bilgisayarlardan diğer tüm bilgisayarlara doğrudan kablo gider. Bilgisayar sayısı arttıkça karmaşıklaşmakta ve kullanışsız hale gelmektedir. Günümüzde bu topoloji kullanılmamaktadır.

Mesh Topolojisi ile Bağlı Bir Ağ

  Belirli Gün ve Haftalar

 • Bu hafta Girişimcilik Haftası
 • Bu hafta Deprem Haftası
 • Bu hafta Yeşilay Haftası
Print Friendly, PDF & Email
Bilgisayar Ağlarına Giriş
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Etiketlendi:                 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »